درس دهم  تعداد هفت  سوال  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 20:48  توسط احمد بانکی  | 

درس دهم  تعداد هفت  سوال  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 20:48  توسط احمد بانکی  | 

درس یازدهم :اشغال ایران توسط متفقین تعداد 8 سوال  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 20:43  توسط احمد بانکی  | 

درس یازدهم :اشغال ایران توسط متفقین تعداد 8 سوال  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 20:43  توسط احمد بانکی  | 

درس یازدهم :اشغال ایران توسط متفقین تعداد 8 سوال  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 20:42  توسط احمد بانکی  | 

درس هفتم تعداد سوال نمونه هفت عدد  موضوع : کودتای 1299  در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 20:34  توسط احمد بانکی  | 

درس اولدرس دومدرس سوم درس چهارمدرس پنجمدرس ششمدرس هفتمدرس هشتمدرس نهم درس دهمدرس یازدهم درس دوازدهمدرس سیزدهم
2نمره1/51/51/51/51/51/51/51/51/51/51/51/5
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 19:45  توسط احمد بانکی  | 

بسمه تعالی

شماره حساب بانک ملت برای کمک به دانش آموزان فقیر و خانواده های نیازمند در نقاط مختلف کشور در نظر گرفته شده است .کمک ها و صدقات شما  گامی است در جهت کمک به افرادی نیازمند از همه دانش آموزان عزیز تقاضا دارم شماره حساب را به دوستان و اقوام  خود معرفی و ما را در جهت حل مشکلات دانش آموزان فقیر در روستا های ایران یاری فرمایید

من الله توفیق

احمد بانکی پور فرد

شماره حساب

5740 956  145

شماره کارت

6217-6226-3379-6104

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم خرداد 1393ساعت 13:30  توسط احمد بانکی  |